Tietosuojaseloste

KARHINIEMEN KYLÄSEURAN RY:N JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterin pitäjä 

Karhiniemen Kyläseura ry Karhiniementie 455 32700 Huittinen www.karhiniemi.fi 

 2. Yhteyshenkilöt 

Rekisteristä vastaava: Teuvo Musakka 
Sähköposti: tmusakka(at)dnainternet.net 
Puhelinnumero: 040 013 1056 

3. Rekisterin nimi 

Karhiniemen yläseura ry:n jäsenrekisteri. 

 4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. 

8. Tietojen siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja säilytetään kyläseuran hallinnosta vastaavien hallussa. Henkilöt huolehtivat tietokoneiden tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Paperilomakkeille kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan asianmukaisesti toiminnasta vastaavien henkilöiden kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti kun niitä ei tarvita, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään asianmukaisesti. 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisen lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.
Etsi