Vuokravälikirja Fredrik Salo ja Unton virkatalon kanssa Salikan mäkitupa-alueen nautinnosta vuonna 1921.

Salon pirtti
Maalaus Salon pihasta Fredrik ja Amanda Salon aikana.

Fredrik (Vetu) syntyisin Kääppälä, myöhemmin Salo s. 29.9.1876 koulun naapurissa mettämaan puolella. Fredrik vanhemmat olivat Tyrväällä syntyneet Antti (1829-1917) ja Loviisa Kääppälä (1842-1919). Vetun kaksossisar Amanda Kääppälä, avioitui Frans Heinosen kanssa. Vetun ja Amandan vanhempi sisar oli s. 1873 Serafiina, avioitui aikanaan Frans Sulosen, s. 1877, kanssa.

Vetun vaimo Amanda, jota Mantaksi kutsuttiin, oli syntyisin Kulman tilan vuokraajan tytär ja Frans Kulmasen sisar. Salon lapsilla oli sukua siis Kulmasella, Heinosella ja Sulosella.


Fredrik Salo

Fredrik Salo

EP: Vetun ja vaimonsa Amanda Salon oli kuulutettu 13.9.1901. Parin vihkimatkasta kerrotaan, että kun pappilassa pappi pyysi paria polvistumaan vihkipallille, oli Manta siihen sanonut, ”kyllä mää täsä sen aikaa kykytänkin.” Liekö sanonta tullut kun, Manta-äiti oli pieni ja ketterä, pystyi kykyttäen pesän edessä vahtimaan kolmijalkapataansa ja kahvipannuaan ruuan valmistuksen aikana. (Silloin yleisesti torpissa ruoka yleensä valmistettiin muurin pesässä kolmijalkaisen ristikon päällä olevassa padassa.

Vetu otti hengen kylän sioilta ja tarvittaessa muiltakin eläimiltä, kuten koirilta ja kissoilta. Hän oli hyvä nikkarimies, jonka astiat olivat painavia ja lujia, sellaisia jotka oli tarkoitettu kestämään maailmantappiin asti, ihan toisenlaisia kuin Heinosen tekemät. Meidän mankelikin oli Vetun tekemä. Salon perheessä oli lapsia reipasotteinen Aina 18.11902, joka avioitui Pasin kanssa Kauvatsalle.

Nuorempi tytär oli Fanni s 28.2.1904 ja Toivo s 1913 oli nuorin ja perusti perheen kanneljärveläisen Lilja Määttäsen 1914-1998 kanssa Karhiniemelle. Lapsia syntyi Markku, Liisa ja Anneli.

Asiakirjan Fredrik Salo oli tehnyt vuokravälikirjan syyskuun 9 päivänä 1921 Unton virkataloon no 6 kuuluvat Salikan mäkitupa-alueen nautinnot, joihin sisältyy 1,67 ha peltoa 1,5 ha hakamaata 5 vuoden ajaksi, luettu 14 päivästä maaliskuuta 1922 samaan päivään 1927 seuraavilla ehdoilla:

1. Vuokramiehen tulee suorittaa valtiolle vuodessa 0,65 hehtolitraa ruista, 0,65 hehtolitraa ohraa ja 1,3 hehtolitraa kauraa, jonka hän on velvollinen maksamaan rahassa tapahtuen vuokranmaksun muuntaminen rahaksi sen vuoden verohinnan mukaan joksi vuokravuoden kesäkausi sattuu. Tämä vuokra tekevä yhteensä 2,6 hehtolitraa on suoritettava kruununveronkannossa.

2. Päätilan vuokraajan tulee suorittaa kaikki koko tilalta vuokrakaudelta menevät verot, yleiset ulosteot ja rasitukset, olkoot ne mitä laatua tahansa. Torppari suorittaa päätilan vuokraajalle osuutensa yllämainituista veroista, ulosteteoista ja rasituksista seuraavassa suhteessa: Salikan osuusluku on 0,017.

Päätilan lopulliseksi vastattavaksi jää siis 0,520 osaa kaikista yllämainituista veroista, ulosteoista ja rasituksista.

3. kerrotaan esim maanmittauksesta johtuviin rasituksiin ….

4. ei ole oikeutettu ilman asianomaista lupaa oikeutta jättää tilaa …

5. eikä vuokramies oli oikeuttu siirtämään vuokraoikeutta muille kuin rintaperillisilleen…

6. vuokramiehen kuoltua vuokra-aikana siirtyy vuokraoikeus leskelle tai rintaperillisille…

7. tilan hoitamisesta määräyksiä….

8. tilalla suoritettavien parannusten tekemisestä mainitaa..

ja 15§ Asutushallituksen oikeuksia vuokramieheen nähden …

16 § vuokratilojen tarkastamisesta…..

17 § vuokra-ajan päättymisestä…

18 § Vuokralaisen on soveltuvin ohjein noudatettava 15. tammikuuta 1915 annetun valtion virkatalojen käyttämisestä …..

 salo-vuokravälikirja

 

Vuokravälikirja Saari II lisämaasta 1926

Huittisten pitäjän Karhiniemen kylässä Unnon virkataloon no 6 kuuluvat lisämaan.

Saari II lisämaan nautinnot, jotka vuokralautakunnan päätöksen mukaan tulevat Fredrik Salolle, joihin sisältyy 1,5 ha peltoa vuokrataan täten väliaikaisesti Fredrik Salolle 1 vuoden ajaksi, luettuna 14 päivästä maaliskuuta 1927 samaan päivään 1928 mutta on vuokrasopimus katsottava päättyvän sitä ennenkin sinä päivänä, jona vuokramies alkaa omistusoikeudella vuokra-aluetta hallita, ollen vuokramaksu kuitenkin suoritettava kokonaan, jos vuokramies on ennättänyt korjata kesän sadon ja muutin seuraavilla ehdoilla:

1. Vuokramiehen tulee suorittaa valtiolle vuokraa vuodessa 0,75 hl ruista, 0,75 hl ohraa ja 1,5 hl kauraa, jonka hän on velvollinen maksamaan rahassa, tapahtuen vuokranmaksun muuntaminen rahaksi sen vuoden verohinnan mukaan, joksi vuokravuoden kesäkausi sattuu. Tämä vuokra, tekevä yhteensä 3,0 hl on suoritettava kruunun veronkannossa

2. Päätilan vuokraajan tulee suorittaa kaikki tilalta vuokrakaudelta menevät verot, yleiset ulosteot ja rasitukset, olkoot ne mitä tahansa laatua. Päätilan lopullisesti vastattavaksi jää siis 1 osa kaikista yllämainituista veroista, ulosteoista ja rasituksista.

Sitten mainitaan vielä, että vuokramies ei ole ilman asianomaista lupaa oikeutettu jättämään tilaa tai osaa siitä toisen viljeltäväksi eikä ottamaan tilaa yhdysviljelykseen muun viljelysalueen kanssa. 5. Vuokramies ei oli oikeutettu siirtämään vuokraoikeutta muille kuin rintaperillisilleen, ollen tämän tällöin sitouduttava täyttämään vuokravälikirjan määräykset sekä otettava vastattavakseen niistä muista sitoumuksista ja velvoituksista, joihin hänen edeltäjänsä on vuokrasuhteen johdosta valtiolle joutunut. Tällaisesta siirrosta on kohta virkatalojentarkastajalle ilmoitettava.

6. jos vuokramies kuolee vuokrakauden kestäessä, siirtyy vuokraoikeus hänen leskelleen, jos hän ei halua sitten rintaperilliselleen….

Seuraa vuokamiehelle tilan hoito-ohjeita ja määräyksiä.

Lopuksi vuokravälikirjaa on tehty kaksi kappaletta toinen vuokramiehelle ja toinen valtiolle.

Helsingissä, Asutushallituksessa joulukuun 29 päivänä 1926.

Eero Hahl ja Lauri Lounasmaa.

Edellyttäen, että edellä oleva vuokravälikirja valtion puolesta hyväksytään ja allekirjoitetaan, selittää allekirjoittanut täten puolestaan olevansa vuokraehtoihin tyytyväinen ja sitoutuvansa ne täyttämään.

Huittinen marraskuun 16. päivänä 1926. Fredrik Salo (puumerkki)

Todistavat: Hulda Rautio                   Selma Unto

Otteita asiakirjasta. Katso alkuperäinen osoitteesta:

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?ay=2559578.KA

Toimitus no 22247. Pöytäkirjaote vuoka-alueiden (asunto– ja viljelystilojen) lohkomisesta Unto-nimisellä sotilasvirkatalolla no 6 Karhiniemen kylässä Huittisten kunnassa ….. Tehnyt vuonna 1925-26 maanmittausins. Kelpo Vohlanen.

….. asutushallitus oli pyytänyt Vohlasta 21.8.1924 erottamaan lunastettavaksi määrätyt vuokra-alueet virkatalosta.

1 § kuulutuksella oli kaikkia asianomaisia saapumaan 7. päivänä syyskuuta 1925 Unnon virkatalolle.

2 § 7 pnä syyskuuta 1925 saapuvilla kokouksissa olivat uskotuiksi miehiksi vuokralautakunnan jäsenet Lauri Norri vuokranantajain valitsema sekä Eevert Kömi vuokramiesten valitsemana. Metsähallitusta edusti…

Vuokramiehet Frans Koivisto, Kalle Simula, Kalle Takala, Serafia Holmi, Eevert Kulmala, Fredrik Salo ja Maija Mäkinen sekä kantatilan vuokraaja Frans Unto.

Vuokratalojen tarkastaja Väinö Uotila ilmoitti, että ….. Rajanaapureista ei kukaan kokoukseen saapunut.

3 § Asianomaisille luettiin julki asutushallituksen t-insinöörille lähettämä vuokralautak. pöytäkirja ja ilmoitettiin, että tässä toimituksessa erotetaan kaikki lunastetut vuokra-alueet.

Toimitusmiehet myönnettiin esteettömiksi ja toimitus lailliseksi….

4 § Toimitusmaanmittarin asunnosta ja uusien kokouksien kokoon kutsumisesta ilmoittamisesta

5 § todettiin esillä olevista asiakirjoista ja kartoista ….. Kantatalon piirirajat ilmoitettiin olevan muutoin selvät ja riidattomat….

6 § ja 7-9. päivinä syyskuuta avattiin ja pyykitettiin lunastettujen vuokra-alueiden rajat ja jyvitettiin tilukset ja luettiin arvometsää. Ulkotöissä oltiin 12 tuntia päivässä. Rajoille rakennettiin …..

Kun asiakirjan laatiminen ja puhtaaksi kirjoittaminen vaatii pitkän ajan, pidetään loppukokous toisella kertaa ….

7 § vuonna 1926 päivinä 1-10 helmikuuta laadittiin lohkomisselitys ja arviokirjat valmiiksi. Loppukokous Kouhin tilalla 5. päivä kesäkuuta ja saapuvilla olivat kaikki 2 §:ssä mainitut asiamiehet, osakkaat ja vuokralautakunnan jäsenet. Toimitus myönnettiin …. ja esteettämäksi.

8 § Laaditut arviokirjat ja lohkomisselitykset luettiin. Asianosaisille annettiin 22 arkkia arviokirjoja.  Toimituksessa muodostettiin seuraavat uudet tilat,

Koiviston viljelystila jakomerkki 6a ja lunastaa Frans Koivisto 11 048,60 markan lunastushinnasta. Arvopuut eivät seuraa mukana. Kun vuokramies 1.11.1923 on lakannut maksamasta veroa, tulee hänen lunastushinnalle mainitusta päivästä alkaen maksaa 5 % vuotuista korkoa siksi, kunnes saa omistusoikeuden tilaan.

Simulan viljeltystila, jm 6b, jonka lunastaa torppari Kalle Simula rakennuksineen ilman arvopuita 13.768,78 markan hinnasta. Vuokramiehen tulee 1.11.1923 alkaen maksaa lunastussummalle 5 % vuotuista korkoa siksi, kunnes hän saa omistusoikeuden tilaan.

Takalan viljelystila, jakomerkki jm 6c,  jonka lunastaa torppari Kalle Takala rakennuksineen ilman arvopuita 14.018,72 markan hinnasta. Kun vuokamies 1.11.1923 on lakannut maksamasta veroa, tulee hänen siitä alkaen siihen asti kun hän saa omistusoikeuden tilaan maksaa 5% vuotuista korkoa lunastussummalle.

Salmi jm 6d on asuntotila ja lunastaa sen Serafia Holmi 500 markan lunastushinnasta, jolle summalle vuokramiehen tulee 1.11.1923 alkaen maksaa 5 % vuotuista koro siihen asti kun hän omistusoikeudella alkaa hallita tilaa.

Kulmalan asuntotila, jm 6e, jonka saa lunastaa mäkitupalainen Eevert Kulmala 300 markan hinnasta. Koska vuokramies 1.11.1923 on lakannut veroa, tulee hänen mainitulle lunastussummalle siitä asti maksaa 5 % vuotuista korkoa.

Salo jm 6f on viljelystila ja saa sen lunastaa Fredrik Salo 2032,40 markan lunastushinnasta, ilman arvopuita. Kun vuokramies 1.11.1923 on lakannut maksamasta veroa Proton palstalla olevista tiluksistaan, maksaa erikseen vuokratusta Viukaroisen maasta veroa, tulee hänen mainitusta päivästä alkaen maksaa 666,40 markalle korkoa 5 % mukaan vuosittain siihen asti kun hän saa omistusoikeuden tilaan.

Mäkimaa asuntotila, jm 6g, jonka lunastaa Maija Mäkinen 2000 markan lunastushinnalla ilman arvopuita. Kun vuokramies 1.11.1923 on lakannut maksamasta veroa, tulee hänen vuosittain maksaa 5 % korkoa lunastussummalle siihen asti, kun hän saa omistusoikeuden alueeseen.

9 § Kun tiluskartalla ei ole kaikille palstoille teitä, merkittiin seuraavat tierasitteet: Unton kantatilalla on oikeus tiehen Simulan tilan metsäpalstan …. Simulan tilalla on oikeus kulkea metsäpalstaltaan mutapalstalleen ……kautta. Unton kantatilalla on Perämetsäpalstalleen oikeus kulkea Koiviston tilan maan kautta…Salon tila saa Viukaroisen palstalleen kulkea Unton kantatilan kautta siinä tapauksessa, ettei nykyistä tietä Kokemäenjoen rantaan Salon Proton palstalta enää voida käyttää.

10 § Asianomaisille selitettiin tämän jälkeen että uudet tilat saavat perintömaan luonnon ja tulee perintömaan nimeksi Takala no 10 Karhiniemen kylässä ja on se manttaaliltaan 0,2164. Tilat tulevat myös 21.6.1918 annetun asetuksen alaisiksi.

11. Kun kellään ei enään asian johdosta huomautettavaa ja annettiin valitusosoitus. toimitus no 22247.

Valitusosoitus maanmittaustoimituksesta. Vuonna 1926 kesäkuun 5 pnä lopetettiin vuokra-alueiden lohkominen…….Toimituspaikalla aika kuin yllä Viran puolesta Kelpo Wohlanen, maanmittausinsinööri.

Y.l asiamiehinä …Todistus jätettiin kantatilan vuokraajalle Frans Untolle.

Karhiniemessä 5 pnä kesäkuuta 1926. Viran puolesta Kelpo Wohlanen, maanm. insinööri

Uskotut miehet: Lauri Norri E. Kömi……

Merkitity maarekisteriin T ja P läänin maanmittauskonttorissa 17. pnä joulukuuta 1927. Sten Nilsson.

 lohkominen

Lainhuuto haettu talvikäräjillä Tyrvään tuomiokuntaa 28. huhtikuuta 1928 Fredrik ja Anna Amanda Salolle asutustilaan no 10:6, joka on lohkomisessa muodostettu Takala-nimisestä perintötalosta ja se on erotettu Unton sotilasvirkatalosta no 6. 

Fredrik ja Amanda Salo hoitivat tilaansa aina 23.10.1946 asti, jolloin myivät tilan pojalleen ja miniälleen Toivo ja Lilja Salolle. Ja Fredrik Salo luovutti 4.5.1952 tilan ostajien haltuun ja omaksi. Myyjille pidätetyt rakennukset saavat tilalla vielä siihen asti kun minä myyjänä ollut F Salo kuolen. Samoin on kauppahinta tänään minulle maksettu, joka saaduksi kuitataan ja saavat ostajat vapaasti sen haltuunsa ja huudatettavaksi.  Huittisissa toukokuun 4. päivänä 1952. F.Salo. puumerkillä.

Todistavat Kaarlo Kulmala, U. Lehtomäki, Arvo Pakkonen.

 vuokrasopimuskirja

 

 

 

 


Etsi