Kyläseura aloittaa toimintansa


Kylätoimikunnan aloittaminen oli ollut kyläläisten puheissa jo pitkään, mutta toimet sen alkamiseksi vain jäivät puuttumaan. Lähikylillä Suttilassa ja Palojoella oli jo omat kyläseuransa, joten Välimaan mielestä hänen jäädessä eläkkeelle Karhiniemi tarvitsi mitä pikimmin oman seuransa myös, ja lisäksi pienen sysäyksen pysyäkseen toiminnallisena.

Niinpä Välimaan aloitteesta kyläläiset kutsuttiin alakoululle kyläseuraa perustamaan 5.11.1987. Paikalle saapui noin 49 henkilöä, eli tupa saatiin täyteen.

Välimaa aloitti tilaisuuden pienellä puheenvuorolla, ja kyläläisistä Musakan Sulo valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kyläläisillä oli monenlaisia suunnitelmia ja kannanottoja siitä, mitä kylällä pitäisi alkaa tehdä.
Kokoontumisessa päätettiin lopulta tavoitteen mukaisesti kyläseuran perustamisesta, johon vuosikymmeniä kylän hyväksi jo toiminut Välimaa ei kuitenkaan lähtenyt itse mukaan.

Kyläseura aloitti toimintansa melko rauhallisesti, ja säännöllisemmin vasta pari vuotta perustamiskokouksen jälkeen. Välimaan koolle kutsumaa kokousta pidetään siis Karhiniemen kyläseuran toiminnan aloittaneena kokouksena. Toiminta alkoi kylätoimikunnan nimellä, mutta pian alettiin toimia oikeana kyläseurana. (Malla Meriniemi, Pro gradu –tutkielma)Karhiniemen kyläseuran perustajajäsenet


Etsi