KYLÄHISTORIAHANKE JA SEN TOTEUTUS
 

Historiikkihankkeen tarkoitus on julkaista Karhiniemen kylän historia internetissä. Verkkoratkaisuna se on joustava ja nykyaikainen tapa, joka antaa tilaisuuden tutustua asiaan kaikkialla, missä internet on käytettävissä. Aineistoa on tarvittaessa myös mahdollisuus täydentää ja päivittää esiin tulevien tarpeiden mukaan.
 
Tällä hetkellä hankkeessa on mukana aktiivisesti kolme henkilöä: Irja-Liisa Marku hankkeen alkuunpanijana ja tietoaineiston kerääjänä,  kyläseuran sihteeri Antti Suomela sivuston teknisenä toteuttajana, ylläpitäjänä ja ideoijana sivuston kehittämisessä sekä Kauko Marku tiedonkeruun avustajana.
 
Historia-aineistoa on tässä sivustossa jo jonkin verran julkaistuna, mutta tarkoituksena ja toiveena on saada kylän historiasta kiinnostuneita henkilöitä mukaan hankkeeseen. Erityisesti vanhat valokuvat, asiakirjat ja kylän elämästä kertovat jutut ovat tervetulleita.

Karhiniemi – kyläkirja - nettiinkö? (pdf, Irja-Liisan esitys kotiseutupiirille 13.1.2014)

Yhteistyöterveisin

Irja-Liisa ja Kauko Marku
Etsi